Thẻ: tin Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho các bệnh nhân Covid tại Argentina