Thẻ: Rửa Tay

Rửa Tay

Rửa Tay

Hắn lấy nước rửa tay trước đám đông mà nói: Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc ...

Bài viết mới