Thẻ: Đàn ông …

Đàn ông …

Đàn ông …

Nếu phải đem vào thơ văn, người ta thường lấy hình ảnh người phụ nữ, bởi ai cũng phải công ...

Bài viết mới